ingrid

Mijn naam is Ingrid Beijaard, eigenaar van “bewusd beijaard.

Sinds 1987 ben ik werkzaam voor Kentalis (voorheen Instituut voor Doven en Viataal). Eerst als communicatietherapeut en vanaf 2001 als casemanager. Ik begeleid ouders en professionals die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke én auditief/communicatieve beperking, vaak in combinatie met bijkomende problemen zoals autisme, visusproblemen en/of motorische beperkingen. Interactie en communicatie is de insteek van mijn ondersteuning om uiteenlopende hulpvragen te beantwoorden.

Meer en meer kwam ik samen met mijn collega Ans van Duijnhoven tot de conclusie dat niet alleen auditief/communicatief beperkte mensen baat hebben bij deze vorm van ondersteuning, maar dat we ook veel kunnen betekenen voor mensen die géén auditieve beperking hebben. Dit was de aanleiding om samen met Ans van Duijnhoven bewusd op te richten.

bewusgeeft mij de mogelijkheid om mijn missie te realiseren. Het delen van mijn kennis en ervaring op het gebied van interactie en communicatie, mogelijk te maken voor alle mensen met een verstandelijke beperking.

 

Opleiding
VWO(Dokkum, 1983)
HBO Jeugdwelzijnswerk (Leeuwarden, 1987)
Inservice-opleiding Instituut voor Doven (het huidige Kentalis, Sint Michielsgestel, 19880)
Buitengewoon Onderwijs Gehoorgestoordenonderwijs-A (Hogeschool Katholieke leergangen, Tilburg, 1991)
Middle management voor non-profit organisaties ISW (Leiden, 1994)
Nederlandse Gebaren Taal, diverse modules (Sint Michielsgestel, 1995 – 1998)
Communicatie bij mensen met autismespectrumstoornissen en een verstandelijke leeftijd
 
tot 4 jaar (Opleidingscentrum Autisme VZW, Antwerpen, 2000)
Trainer Totale Communicatie + nascholing(Weerklank, Amsterdam, 2002/2005)
Post-HBO Speciaal onderwijs, leergang Meervoudig Zintuiglijk/communicatieve Beperking. Module onderdompeling en module interactie en communicatiebegeleiding.
 
(Sint Michielsgestel, 2002/2005)
Trainer 'Ik ben een kei', faalangstreductietraining (Viataal, 2006)

 

Werkervaring

Communicatietherapeut Kentalis (1987-2001)

Casemanager Kentalis (2001 - heden)

Eigenaar bewusd beijaard (2009 - heden)