De methodiek bewusd is gebaseerd op de relatie tussen kind en omgeving.

In gesprek met de ouders/begeleiders wordt onderzocht wat zij graag zouden willen bereiken voor en met hun kind. We maken samen een plan en ondersteunen de ouders/begeleiders bij de uitvoering hiervan.

Alvorens te starten maken we een analyse van het kind. Hiervoor gebruiken we informatie die we verkrijgen uit onderzoeksgegevens, gesprekken met betrokkenen en observaties van het kind. Op basis van video-opnames analyseren we alle signalen, hoe klein deze ook zijn. Deze signalen zijn de basis waarop contact opgebouwd wordt en communicatie ingezet kan worden. We analyseren de interactie tussen kind en omgeving en wij onderzoeken welke vormen van communicatie en contact aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.

Door communicatie en contact goed af te stemmen, komt er voorspelbaarheid en overzicht in de leefwereld van het kind en ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. In het verlengde hiervan kunnen wij ook specifieke ontwikkelings- en opvoedingsvragen beantwoorden en kunnen eventuele gedragsproblemen behandeld worden.

We brengen de leefomgeving van het kind in kaart en bespreken wat de wensen en mogelijkheden van de omgeving zijn. In het verlengde van de thuissituatie kunnen we een brugfunctie zijn bij de afstemming met het kinderdagcentrum, logeerhuis of school. 
Onze begeleiding bestaat uit adviesgesprekken, video-interactiebegeleiding en coaching, de keuze voor de begeleidingsvorm wordt gemaakt in nauw overleg met alle betrokkenen.