bewusd is opgericht door 2 zelfstandige ondernemers met een ruime ervaring op het gebied van communicatie en interactie.

bewusd  is ontstaan vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op optimale ontwikkelingskansen. Daar waar ontwikkeling bij gezonde kinderen meestal vanzelf gaat, is dit bij kinderen met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking en/of autisme niet vanzelfsprekend. Contact en communicatie zijn hét middel om ontwikkeling in gang te zetten en te stimuleren.

Bij bewusd staan contact, interactie en communicatie centraal. 
Alle mogelijkheden die het kind ter beschikking heeft, zetten we in om het contact met de omgeving te verbeteren.

bewusd ondersteunt ouders en begeleiders van kinderen met een ernstige (meervoudig) verstandelijke beperking en/of autisme bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor hun kind.

bewusd biedt workshops en themabijeenkomsten op locatie voor professionals.